Biało czarna fotografia artystyczna

Biało czarna fotografia artystyczna

„Czarna i biała fotografia artystyczna jest w modzie. Wystarczy poszperać w sieci, by znaleźć zdjęcia o takiej estetyce. Ideą jest uzyskanie ujęcia o określonych cechach, a następnie przetworzenie go przez filtry w celu uzyskania interpretacji rzeczywistości. Intencją jest zabawa ze światłami i cieniami, z jasnością pliku, aż do uzyskania ostatecznego obrazu.

Czarno biała fotografia artystyczna to rodzaj obrazu, który w całości zależy od opracowania fotograficznego, a w tym przypadku od luminacji. Fotografia jako zwierciadło rzeczywistości nie ma tu sensu. Wszelkie podobieństwo do tego, co widzieliśmy jest tylko złudzeniem.

Jest to jednak sposób uprawiania fotografii, który przyciąga coraz więcej uwagi. Jest to delirium techniczne, ze względu na ilość czasu, jakiego wymaga. Rezultat tej techniki, tego sposobu widzenia jest bardzo uderzający. I to od nas zależy, jaki stopień nierzeczywistości uzyskamy lub jakiego będziemy poszukiwać.

Jak sprawdzić lokalizację zdjęcia zrobionego telefonem z systemem Android?

Fotografia artystyczna dzisiaj

W ostatnich czasach modna stała się czarno-biała fotografia artystyczna o tematyce architektonicznej. Znajdziemy tu również fotografię przyrodniczą. To, co dominuje w tym rodzaju fotografii to wykorzystanie światła. Wszystko podkreślane jest nierealnymi światłami, którym bliżej do obrazów Caravaggia niż do tego, co możemy zobaczyć na co dzień na ulicy.

Dziś możemy mówić o Michaelu Kennie jako jednym z najbardziej wyrazistych przykładów fotografii artystycznej. Jego prace wykonywane aparatami średnioformatowymi są bardziej realistyczne, choć opierają się na długich czasach naświetlania i minimalistycznych kompozycjach.”